search_api_autocomplete
Home

Kan ik kiezen om mijn aanvullend pensioen nog niet op te nemen of zelf verder te sparen?

Sinds 1 januari 2016 is de uitbetaling van het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
gekoppeld aan het wettelijk rustpensioen: wanneer u met pensioen gaat, zal automatisch uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
worden uitbetaald, ook als u met vervroegd pensioen gaat

Het is niet mogelijk om de opname van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
uit te stellen, nadat u al met pensioen bent gegaan.

Het is ook niet mogelijk om zelf verder te sparen in het aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Pensioenen: verschillende glazen potjes met muntstukken op een rij waaruit plantjes groeien alsook het aantal muntstukken

Gevolgen als u uw wettelijk pensioen vervroegd opneemt!

Als u overweegt om uw wettelijk pensioen vervroegd op te nemen, houd er dan rekening mee dat dit nadelige gevolgen kan hebben voor uw aanvullend pensioen. Omdat uw aanvullend pensioen onmiddellijk zal worden uitbetaald, zullen uw pensioenreserves minder lang interesten opbrengen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Mogelijk heeft u nog recht op voordelige tarieven van 3,25%, 3,75% of zelfs meer… Dit kan leiden tot een (soms heel wat) lager aanvullend pensioen. Ook bij pensioenplannen van het type vaste prestaties kan dit een belangrijke streep door de rekening zijn omdat de laatste jaren niet meer in aanmerking worden genomen.

Daarnaast moet u er rekening mee houden dat naarmate het aanvullend pensioen vroeger wordt uitbetaald, u ook meer belastingen moet betalen.