search_api_autocomplete
Home

In welke mate kan ik op eigen initiatief mijn aanvullend pensioen gebruiken om mijn schuldeiser te betalen?

Uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt normaal gezien pas uitbetaald wanneer u met wettelijk pensioen gaat. Een uitbetaling vóór uw wettelijke pensionering is enkel mogelijk wanneer u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt of wanneer u aan alle voorwaarden voldoet om op (vervroegd) wettelijk pensioen te gaan. Zoals uw schuldeisers eerder geen uitvoerend beslag kunnen leggen, kan u zelf evenmin eerder beschikken over uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
.

De wet heeft evenwel een specifieke uitzonderingsregeling voorzien voor de financiering van vastgoed. Zo kan u bijvoorbeeld, indien uw Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
dit voorziet, uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
aanwenden als waarborg voor een hypothecaire lening die u toelaat vastgoed te kopen, te bouwen of te verbouwen.