search_api_autocomplete

Kan ik mijn aanvullend pensioen opnemen na mijn uitdiensttreding?

U kan uw pensioenreserve niet laten uitbetalen op het ogenblik dat u uit dienst treedt: u moet wachten tot u met pensioen gaat. Het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
van de tweede pijler is immers bedoeld als een aanvulling op het wettelijk pensioen, waardoor een aangeslotene de uitbetaling van zijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
in principe pas kan verkrijgen op het ogenblik van zijn pensionering.

Het is ook niet mogelijk om uw aanvullende pensioenreserve op een spaarrekening te plaatsen of samen te voegen met het bedrag dat u al heeft opgebouwd in het kader van pensioensparen (derde pijler).

Pensioenen: een man steekt enkele muntstukken in een spaarvarken voor zijn toekomstig pensioen  terwijl hij zijn uitgaven berekent