search_api_autocomplete
Home

Kan een schuldeiser beslag leggen op mijn aanvullend pensioen in opbouw (verworven reserve)?

Uw schuldeiser kan beslag leggen op uw Dit is het bedrag aan pensioenreserve dat een aangeslotene op een bepaald ogenblik tijdens zijn loopbaan al heeft opgebouwd en dat verworven is. Dit wil zeggen dat deze reserve niet meer kan worden afgenomen. Wanneer de aangeslotene uit dienst treedt, kan hij dit bedrag overdragen naar een andere pensioeninstelling.
Werknemers: Meer info.
. Hij zal dit moeten doen door een zogenaamd derdenbeslag bij uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
. Uw schuldeiser legt in dat geval bewarend beslag op de schuldvordering die u heeft op uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
op grond van uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Hij zal evenwel moeten wachten tot uw pensioen opeisbaar is geworden alvorens hij tot uitvoerend beslag kan overgaan. Concreet is dit op het moment dat uw aanvullend pensioen aan u moet worden uitbetaald. In de regel is dit wanneer u met wettelijk pensioen gaat.

Pensioenen: een zakenman probeert een balans te vinden tussen zijn huis en het geld dat hij verdient