search_api_autocomplete
Home

Kan ik zelf op individuele basis verder sparen voor mijn aanvullend pensioen?

Wanneer u uit dienst treedt en nadien bij uw nieuwe werkgever niet wordt aangesloten bij een aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
(of bij een heel laag In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
), dan kan u onder bepaalde voorwaarden zelf verder sparen voor een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
. Dit kan via het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Opgelet!

Voorheen bestond het stelsel van 'individuele pensioeneis'. In dat kader konden personen die uit dienst getreden waren en nadien bij hun nieuwe werkgever niet werden aangesloten bij een aanvullend pensioenplan tot 2.920 euro per jaar (in 2024) sparen in een individuele pensioenovereenkomst. Dit stelsel kende maar een heel beperkt succes. Door de komst van het vrij aanvullend pensioen voor werknemers wordt dit afgeschaft. Personen die dergelijke overeenkomst hebben afgesloten, mogen dit wel verderzetten.