search_api_autocomplete
Home

Kan een schuldeiser beslag leggen op mijn aanvullend pensioen wanneer het wordt uitbetaald?

On this page

Uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
maakt onderdeel uit van uw vermogen en is dus in principe vatbaar voor beslag. Er zijn twee te onderscheiden situaties:

1. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald als een maandelijkse rente

Eens uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
opeisbaar is geworden, kan uw schuldeiser er uitvoerend beslag op leggen. De wetgeving heeft evenwel beperkingen voorzien voor beslag op (onder meer) uw inkomen. Die beperkingen gelden ook voor uw inkomsten uit aanvullende pensioenen. Concreet mag een schuldeiser slechts beslag leggen op uw inkomen volgens volgend getrapt systeem (voor het jaar 2023):

De voor beslag vatbare inkomstenschijven voor de periode vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023:

  • Het gedeelte dat 1.542,00 euro per kalendermaand niet te boven gaat, is niet vatbaar voor beslag.
  • Het gedeelte tussen 1.542,01 euro en 1.657,00 euro per kalendermaand is voor 20% vatbaar voor beslag (= max. 23 euro).
  • Het gedeelte tussen 1.657,01 euro en 1.828,00 euro per kalendermaand is voor 30% vatbaar voor beslag (= max. 51,3 euro).
  • Het gedeelte tussen 1.828,01 euro en 2.000,00 euro per kalendermaand is voor 40% vatbaar voor beslag (= max. 68,8 euro).
  • Het gedeelte boven 2.000,01 euro per kalendermaand is volledig vatbaar voor beslag.

Bovenvermelde grensbedragen worden verhoogd met 95 euro per kind ten laste vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023.

De voor beslag en overdracht vatbare inkomstenschijven voor de periode vanaf 1 april 2023 tot en met 31 december 2023:

  • het gedeelte dat 1.316,00 euro per kalendermaand niet te boven gaat, is niet vatbaar voor beslag;
  • het gedeelte tussen 1.316,01 euro en 1.414,00 euro per kalendermaand is voor 20 % vatbaar voor beslag (= max. 19,6 euro);
  • het gedeelte tussen 1.414,01 euro en 1.560,00 euro per kalendermaand is voor 30 % vatbaar voor beslag (= max. 43,8 euro);
  • het gedeelte tussen 1.560,01 euro en 1.706,00 euro per kalendermaand is voor 40 % vatbaar voor beslag (= max. 58,4 euro);
  • het gedeelte boven 1.706,01 euro per kalendermaand is volledig vatbaar voor beslag.

Het voor beslag vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Het bedraagt 81 euro per kind ten laste vanaf 1 april 2023.

Belangrijke nuancering bij deze grensbedragen is dat men alle inkomsten (deze uit loon, Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, wettelijk pensioen, enz.) moet optellen alvorens bovenstaand getrapt systeem toe te passen.

In geval uw schuld waarvoor beslag wordt gelegd een onderhoudsverplichting zou zijn (bv. bij echtscheiding), gelden bovenstaande grensbedragen niet. Uw volledige inkomen kan dan in aanmerking komen voor beslaglegging (of overdracht).

2. Het aanvullend pensioen wordt niet uitbetaald als een maandelijkse rente

In welke mate een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
dat niet als een maandelijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
wordt uitbetaald (bv. als een eenmalig De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
) vatbaar is voor beslag, is heel wat minder duidelijk.

Een aantal rechtsgeleerden gaat ervan uit dat het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
in dat geval moet worden omgezet in een fictieve maandelijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
om zo het beslagbare deel van het De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
te bepalen. Men berekent eerst welke levenslange maandelijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
men zou kunnen bekomen met het toegekende pensioenkapitaal. Vervolgens wordt bepaald welk deel van deze maandelijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
vatbaar zou zijn voor beslag volgens de regels uiteengezet in de vorige alinea. Ten slotte gaat men het deel van de levenslange maandelijkse De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
dat vatbaar is voor beslag, opnieuw gaan omrekenen naar een De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
. De schuldeiser zou dan enkel op dat deel van het totale aanvullende pensioenkapitaal beslag kunnen leggen. Deze voorgestelde werkwijze steunt op de redenering dat enkel op die manier de regels kunnen worden toegepast die de beslagbaarheid van een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
regelen. Deze regels gaan immers enkel uit van een maandelijkse rentebetaling. Voor zover bekend hebben de rechtbanken deze situatie nog niet beoordeeld, zodat het vooralsnog niet zeker is of rechters er dezelfde interpretatie op na houden.

Gelet op deze onzekerheid lijkt voorzichtigheid aangewezen. Wij raden u dan ook aan om contact op te nemen met uw vakbond en/of een raadsman om uw concrete zaak te beoordelen, mocht u geconfronteerd worden met een beslag op uw pensioenkapitaal.

Vraag: Strekt een beslag op mijn loon zich uit tot mijn uitbetaald Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
?

Antwoord: In tegenstelling tot de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
die periodiek worden betaald voor de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, is uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
zelf geen loon (inkomen uit arbeid), maar een andere vorm van inkomen. Dit betekent dat een loonbeslag zich niet uitstrekt tot uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
. Een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt overigens niet uitbetaald door uw werkgever maar door uw Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
. Als uw schuldeiser dus enkel een loonbeslag heeft gevestigd zonder er expliciet uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
bij te betrekken, dan raakt zijn beslag uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
niet.