search_api_autocomplete

Kan mijn schuldeiser beslag leggen op de prestatie bij overlijden?

De prestatie bij overlijden komt toe aan de begunstigde van de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
. Dit betekent dat, wanneer u zou overlijden, deze prestatie niet in uw vermogen - zijnde uw nalatenschap - terechtkomt, maar rechtstreeks in het vermogen van de begunstigde(n), bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen. Uw schuldeiser kan uiteraard niet zomaar andermans vermogen aanspreken om de schulden die u bij hem heeft aangegaan, betaald te zien.

De schuldeisers van de begunstigde(n) kunnen wel beslag leggen op de prestatie bij overlijden. Op een Als het pensioenreglement voorziet in een wezenrente zullen, bij het overlijden van een aangeslotene, zijn kinderen een rente ontvangen. Ze krijgen die rente tot aan een leeftijd die in het pensioenreglement wordt bepaald. Vaak is dit tot de leeftijd van 25 jaar of zolang de kinderen recht geven op kinderbijslag. Op de pensioenfiche wordt vermeld of er een wezenrente is voorzien.
Werknemers: Meer info.
kan evenwel geen beslag worden gelegd, ook niet door de schuldeisers van uw kind.

Indien u zelf uw schuldeiser als begunstigde van uw Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
heeft aangewezen als waarborg voor de terugbetaling van uw schuld, heeft deze schuldeiser uiteraard wel het recht om zijn schuldvordering hiermee aan te zuiveren. Dit gebeurt vaak wanneer men het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
gebruikt voor de financiering van vastgoed.

Pensioenen: een zakenman probeert een balans te vinden tussen zijn huis en het geld dat hij verdient