search_api_autocomplete
Home

Wat gebeurt er met mijn aanvullend pensioenplan wanneer een andere onderneming mijn failliete werkgever overneemt?

On this page

Mogelijk wordt uw werkgever geheel of gedeeltelijk overgenomen door een andere onderneming. Indien u hierbij betrokken bent, kan dit een impact hebben op uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
.

Normaal gezien zal de overnemer niet verplicht zijn om uw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
mee over te nemen. In het kader van een faillissementsprocedure wordt een overdracht immers maar uiterst zelden zo georganiseerd dat de overnemer alle rechten en plichten overneemt van de gefailleerde overdrager. Het lot van uw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
hangt in principe dus af van wat bij de overdracht contractueel wordt afgesproken.

Voorgaande geldt niet alleen voor de eventuele voortzetting van uw aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, maar eveneens voor uw reeds opgebouwde pensioenreserves. Indien de overnemer de reeds opgebouwde pensioenreserves niet mee overneemt, zullen deze in de regel in beheer blijven bij de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
die vóór het faillissement reeds voor het beheer instond.

Dit alles betekent evenwel niet dat de overnemer uw In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
zomaar eenzijdig naast zich neer kan leggen. Veel rechters zijn van mening dat het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
moet worden beschouwd als een essentieel bestanddeel van uw arbeidsovereenkomst. Dit heeft tot gevolg dat de overnemer riskeert om zich schuldig te maken aan een contractbreuk indien hij dit bestanddeel zonder meer zou schrappen. Daarom opteert een overnemer er in de praktijk vaak voor om een gelijkwaardig voordeel aan te bieden in de plaats van het (oorspronkelijke) aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, indien hij dit niet mee wenst over te nemen. Het kan dan om gelijk welk voordeel gaan. Zo kan een ander aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
worden afgesproken (bv. het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
dat de overnemer reeds voor zijn eigen werknemers aanbiedt), maar ook een loonsverhoging, bedrijfswagen, maaltijdcheques, enz.