search_api_autocomplete

Wat als ik tijdens mijn pensioen wat wil bijverdienen?

Het is ook mogelijk dat u uw wettelijk pensioen opneemt en nadien beslist om opnieuw aan de slag te gaan. Dit is toegelaten, maar dan zal u in het kader van deze beroepsactiviteit geen Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
meer kunnen opbouwen.

Wanneer uw wettelijk pensioen ingaat, zal ook automatisch uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
worden uitbetaald.

Wanneer u nadien opnieuw aan de slag zou gaan, kan u geen bijkomende aanvullende pensioenrechten meer opbouwen, noch als werknemer, noch als zelfstandige.

Pensioenen: een bejaard echtpaar gemaakt van een papieren knipsel staat op een stapel muntstukken

Opgelet!

Deze regel geldt niet indien uw pensioen is ingegaan vóór 2016 en u vóór deze datum een toegelaten activiteit als gepensioneerde heeft aangevat en in het kader hiervan reeds een aanvullend pensioen opbouwt.