search_api_autocomplete
Home

Waar kan ik terecht met vragen of klachten over aanvullende pensioenen?

Heeft u een vraag of een klacht over een  Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
in het kader van uw beroepsactiviteit, de zogenaamde Het aanvullend pensioen is een extra pensioen dat wordt opgebouwd op grond van tewerkstelling binnen een onderneming of een bedrijfssector. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse, ...) rente. De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, dan raden wij u aan eerst contact op te nemen met de personeelsdienst van uw werkgever of de klachtendienst van de Dit is de instelling die het aanvullend pensioen beheert. Dit kan een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds zijn.
Werknemers: Meer info.
- een verzekeringsonderneming of een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
Werknemers: Meer info.
- die uw pensioenregeling beheert.

 • Indien uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  wordt beheerd door een verzekeringsonderneming, is het nuttig te weten dat verschillende Belgische verzekeringsondernemingen een klachtenprocedure hebben die op hun website of in de algemene voorwaarden van de groepsverzekeringsovereenkomst wordt beschreven. Een lijst met contactgegevens van de klachtendiensten van deze verzekeringsondernemingen.
 • Indien uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  wordt beheerd door een Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  , kan u de contactgegevens van dit Een pensioenfonds is een instelling die wordt opgericht door één of meerdere ondernemingen of bedrijfssectoren met als doel het beheer van hun aanvullende pensioenplannen. De raad van bestuur van deze instelling bestaat voor het merendeel uit vertegenwoordigers van deze onderneming(en) of bedrijfssector(en) en soms ook vertegenwoordigers van de aangeslotenen. Op die manier hebben de oprichtende onderneming(en) of sector(en) rechtstreeks inspraak in het beheer van hun aanvullend pensioenplan en de manier waarop de bijdragen worden belegd.
  Een pensioenfonds wordt ook instelling voor bedrijfspensioenvoorziening of IBP genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  hier terugvinden.

Voor bijkomend advies over uw specifieke situatie kan u zich ook wenden tot uw vakbond of een advocaat.

Als die procedure geen oplossing brengt, kunt u bij ons terecht, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Klachten hebben een belangrijke signaalfunctie voor het toezicht van de FSMA.

De FSMA ziet toe op de naleving van de wetgeving inzake aanvullende pensioenen en kan haar interpretatie van die wetgeving geven. Als de FSMA inbreuken vaststelt op de wetgeving inzake aanvullende pensioenen, zal ze hiertegen optreden.

De rol van de FSMA

 • De FSMA kan echter geen uitspraken doen over contractuele discussies: daarvoor zijn alleen de arbeidsrechtbanken bevoegd. Zij kan bijvoorbeeld geen bindende beslissing nemen wanneer er een discussie zou ontstaan over de interpretatie van het pensioenreglement.
 • De FSMA kan u ook niet adviseren bij persoonlijke keuzes die u moet maken.
 • De FSMA komt niet tussen in betwistingen waarvoor u, uw werkgever of de pensioeninstelling al naar de rechtbank zijn gestapt.
 • De FSMA is niet bevoegd voor fiscale aangelegenheden met betrekking tot aanvullende pensioenen. Voor bijkomende informatie over de fiscaliteit inzake aanvullende pensioenen kan u het contactcenter van de FOD Financiën contacteren op het nummer 02/57 257 57 (normaal tarief).
 • Het indienen van een klacht bij de FSMA stuit de verjaring niet.