search_api_autocomplete

Wat zijn de fiscale gevolgen?

Op het ogenblik waarop u een voorschot opneemt of waarop u het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
in pand geeft of beslist om de afkoopwaarde van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
toe te wijzen aan het ‘wedersamenstellen’ van uw hypothecaire lening, moet u geen belastingen betalen. Het is pas op het moment van de definitieve uitbetaling van uw aanvullend pensioen dat u belast wordt, ook indien het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
reeds voordien voor vastgoedfinanciering werd gebruikt.

Wanneer een Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt uitbetaald als een eenmalig De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
, dan zal dit De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal betekent dat het volledige opgebouwde bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente, waarbij het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald: er wordt dan maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Werknemers: Meer info.
op dat ogenblik (normaal gezien) onderworpen worden aan een eenmalige belasting.

Wanneer u uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
heeft gebruikt voor de financiering van, bijvoorbeeld, de aankoop van uw woning, dan wordt deze eenmalige belasting geheel of gedeeltelijk vervangen door een belasting die wordt gespreid in de tijd.

Het deel van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
dat werd gebruikt voor vastgoedfinanciering zal, tot een bepaalde drempel (93.620 euro voor het aanslagjaar 2024), gedurende een aantal jaren na de pensionering belast worden als een fictieve De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
.
Die De uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een rente betekent dat het opgebouwde bedrag gespreid in de tijd wordt uitbetaald. Er wordt maandelijks of jaarlijks een deel uitbetaald, meestal zolang de begunstigde in leven is.
Dit in tegenstelling tot de uitbetaling van het aanvullend pensioen onder de vorm van een eenmalig kapitaal, waarbij het volledige bedrag in één keer wordt uitbetaald.
Werknemers: Meer info.
is gelijk aan 1% tot 5% van het bedrag dat u heeft gebruikt voor de vastgoedfinanciering. Ze wordt voor een periode van 10 of 13 jaar bij uw andere inkomsten gevoegd en gezamenlijk belast. De precieze berekening hangt af van de leeftijd waarop het Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
(of de Een overlijdensdekking zorgt ervoor dat wanneer een werknemer sterft, zijn partner, kinderen of mogelijk nog andere begunstigden een kapitaal of een rente uitbetaald krijgen.
Werknemers: Meer info.
) wordt uitbetaald. In onderstaande tabel vindt u de details:

Leeftijd bij uitbetaling

Fictieve rente = …% van het kapitaal

Aantal jaren belast als fictieve rente

40 jaar en minder

1%

13 jaar

41 – 45 jaar

1,5%

13 jaar

46 – 50 jaar

2%

13 jaar

51 – 55 jaar

2,5%

13 jaar

56 – 58 jaar

3%

13 jaar

59 – 60 jaar

3,5%

13 jaar

61 – 62 jaar

4%

13 jaar

63 – 64 jaar

4,5%

13 jaar

65 jaar en meer

5%

10 jaar

Op het bedrag boven de voornoemde drempel worden de belastingen toegepast die gebruikelijk zijn voor aanvullende pensioenen.

Meer informatie over de fiscale impact

Als u meer informatie wenst over de fiscale impact van vastgoedfinanciering op uw aanvullend pensioen, kan u contact opnemen met de FOD Financiën via:

  • Het contactformulier dat terug te vinden is op de website.
  • Het contactnummer: +32 (0)2 572 57 57.

Vraag: Is het mogelijk om, in het kader van vastgoedfinanciering via mijn Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
, een belastingvermindering te genieten voor de kapitaalaflossingen en intresten van mijn hypothecaire lening?

Antwoord: Ja, dat blijft mogelijk. Bij het gebruiken van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
voor de financiering van vastgoed kan u via de kapitaalaflossingen en de verschuldigde intresten in het kader van uw hypothecaire lening nog steeds belastingvermindering genieten.