search_api_autocomplete
Home

Wordt mijn aanvullend pensioen tijdens de opzegperiode verder opgebouwd?

Als u wordt ontslagen zijn er 2 mogelijkheden:

 • Ofwel moet u gedurende de opzegtermijn verder blijven werken. Gedurende deze maanden ontvangt u nog loon en worden er nog Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

  werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

  en/of

  werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

  Werknemers: Meer info.
  betaald voor de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
  De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
  Werknemers: Meer info.
  . U blijft aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
  Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
  Werknemers: Meer info.
  tot het einde van de opzegperiode.
 • Ofwel wordt de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigd zonder opzegtermijn (u mag niet meer verder werken). In dat geval moet de werkgever een schadevergoeding betalen (de opzeggingsvergoeding). De opzeggingsvergoeding stemt overeen met het loon dat u tijdens de opzegperiode zou hebben ontvangen indien u zou hebben verdergewerkt. In dit geval eindigt ook de opbouw van aanvullende pensioenrechten onmiddellijk.

  In de praktijk zijn er verschillende mogelijkheden:
  • In de meeste gevallen worden er geen pensioenbijdragen meer betaald, maar wordt bij de berekening van de opzeggingsvergoeding rekening gehouden met de pensioenbijdragen waarop u gedurende de opzegperiode recht zou hebben gehad.
  • Soms bepaalt het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
   Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
   Werknemers: Meer info.
   dat er bij het ontslag wel nog een pensioenbijdrage wordt betaald die overeenstemt met de Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   die tijdens de opzegperiode zouden zijn betaald. In dat geval worden dus verder pensioenrechten opgebouwd alsof u verder zou hebben gewerkt. Dit is niet automatisch het geval. Het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
   Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
   Werknemers: Meer info.
   moet dit uitdrukkelijk zo voorzien. Met deze Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

   werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

   en/of

   werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

   Werknemers: Meer info.
   wordt dan geen rekening meer gehouden bij de berekening van de opzeggingsvergoeding.

Wanneer u zelf ontslag neemt, zal u normaal gezien blijven verder werken tijdens de opzegtermijn, tenzij u anders overeenkomt met uw werkgever. In dat geval ontvangt u nog loon en worden er ook nog Het aanvullend pensioen kan gefinancierd worden door:

werkgeversbijdragen (of patronale bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever stort aan de pensioeninstelling;

en/of

werknemersbijdragen (of persoonlijke bijdragen): dit zijn bijdragen die de werkgever van het loon van de werknemer afhoudt en doorstort aan de pensioeninstelling.

Werknemers: Meer info.
betaald voor de opbouw van uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
.

Pensioenen: verschillende glazen potjes met muntstukken op een rij waaruit plantjes groeien alsook het aantal muntstukken