search_api_autocomplete
Home

Kan ik mijn reeds opgebouwde pensioenrechten opnemen wanneer mijn werkgever failliet gaat?

Als algemene regel geldt dat uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wordt uitbetaald op het ogenblik van uw pensionering, dit is op het moment waarop uw wettelijk rustpensioen daadwerkelijk ingaat. In principe is het niet mogelijk om uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
op te vragen vóórdat uw wettelijk pensioen ingaat. Het faillissement van uw werkgever verandert hier niets aan.

Pensioenen: verschillende eurobiljetten en muntstukken met Scrabble-letters die 'pension' spellen