search_api_autocomplete
Home

Wanneer word ik aangesloten? Mag het pensioenplan een wachttijd opleggen?

Welke werknemers worden aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
, staat beschreven in het Het pensioenreglement beschrijft de spelregels van het aanvullend pensioenplan.
Het pensioenreglement kan worden opgevraagd bij de inrichter (werkgever of sectorale inrichter) of bij de pensioeninstelling. Op de jaarlijkse pensioenfiche wordt vermeld bij wie men hiervoor terecht kan. Sinds oktober 2016 kunnen actieve aangeslotenen het pensioenreglement ook raadplegen via de website www.mypension.be.
Werknemers: Meer info.
. Als u op het moment van uw aanwerving voldoet aan de aansluitingsvoorwaarden, dan wordt u onmiddellijk aangesloten bij dit In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
. Uw werkgever mag uw aansluiting dus niet uitstellen tot u bijvoorbeeld een bepaald aantal jaren bij de onderneming heeft gewerkt.

Vroeger konden pensioenplannen voorzien dat werknemers jonger dan 25 jaar niet werden aangesloten of pas werden aangesloten na het doorlopen van een wachttijd. Vanaf 1 januari 2019 mogen aanvullende pensioenplannen geen minimumleeftijd meer opleggen.

Werknemers die voldoen aan de aansluitingsvoorwaarden, die de leeftijd van 25 jaar nog niet hebben bereikt of die de wachtperiode nog niet hebben doorlopen, moeten op 1 januari 2019 verplicht worden aangesloten bij het aanvullend In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Pensioenen: een bejaard echtpaar gemaakt van een papieren knipsel staat op een stapel muntstukken