search_api_autocomplete

Voor welk vastgoed kan ik mijn aanvullend pensioen gebruiken?

Uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
gebruiken voor de financiering van vastgoed is enkel mogelijk indien u vastgoed wenst te verwerven, te bouwen, te verbeteren, te herstellen of te verbouwen.

‘Vastgoed’ is een veel gebruikte term om te spreken over ‘onroerende goederen’. Ga dus steeds op voorhand na of het goed dat u via uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
wil financieren wel als onroerend kan worden beschouwd. Het is immers niet toegelaten om uw Het aanvullend pensioen is een pensioen dat door een werkgever (of een bedrijfssector) wordt opgebouwd voor zijn werknemers. Het aanvullend pensioen wordt uitbetaald bovenop het wettelijk pensioen en kan de vorm aannemen van een eenmalig kapitaal of een periodieke (maandelijkse, jaarlijkse,...) rente.
De aanvullende pensioenen worden ook wel de 'tweede pensioenpijler' genoemd.
Werknemers: Meer info.
te gebruiken voor de financiering van roerende goederen, zoals bijvoorbeeld de aankoop van nieuw meubilair.

Enkele voorbeelden van onroerende goederen waarvoor het aanvullend pensioen als financiering kan worden gebruikt:

  • De aankoop van een bouwgrond
  • De verbouwing van uw badkamer
  • De aankoop van een woning

Daarnaast moeten deze onroerende goederen belastbare inkomsten opbrengen voor u. 

Tot slot moet het onroerend goed gelegen zijn binnen de Europese Economische Ruimte (EER). De EER bestaat uit de landen van de Europese Unie, aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland.

Voorbeeld

Indien u een vakantiewoning in Spanje wenst aan te kopen, kan u daarvoor beroep doen op uw aanvullend pensioen.

Financiering van onroerend goed

De mogelijkheid om uw aanvullend pensioen te gebruiken voor de financiering van onroerend goed, moet expliciet voorzien zijn in het pensioenreglement. Plant u de aankoop of bouw van een woning en rekent u daarbij op de gelden vanuit uw pensioenplan, kijk dan na in het pensioenreglement of dit wel mogelijk is.

U kan het pensioenreglement steeds opvragen bij de inrichter of uw pensioeninstelling.