search_api_autocomplete
Home

Kan mijn werkgever weigeren om personen met een contract van bepaalde duur aan te sluiten bij zijn pensioenplan?

Ook werknemers met een contract van bepaalde duur moeten worden aangesloten bij het In deze Q&A wordt de term pensioenplan als een algemene term gebruikt voor alle soorten van pensioentoezeggingen.
Als een werkgever het initiatief neemt om een aanvullend pensioen te organiseren voor alle of een deel van de werknemers in zijn onderneming, spreekt men van een ondernemingsplan. Wanneer het initiatief uitgaat van een paritair comité van een bepaalde bedrijfssector, is dit een sectorplan.
Werknemers: Meer info.
.

Pensioenen: verschillende glazen potjes met muntstukken op een rij waaruit plantjes groeien alsook het aantal muntstukken