search_api_autocomplete

Kostentool voor pensioenproducten

On this page

April 2024

Bouwt u een bijkomend pensioen op of wenst u hiermee te starten? 
Dan kan u hier nagaan wat de impact is van de kosten die financiële instellingen aanrekenen.

Inleiding

U beschikt over verschillende mogelijkheden om zelf een bijkomend pensioen op te bouwen dat bovenop uw wettelijk pensioen zal worden uitgekeerd. De meeste financiële instellingen (bank, verzekeringsonderneming of pensioenfonds) bieden dergelijke pensioenproducten aan.

Een financiële instelling belegt de bijdragen die u jaarlijks stort voor de opbouw van uw bijkomend pensioen. Hoeveel uw bijdragen zullen opbrengen, hangt af van verschillende factoren. Het rendement dat u ontvangt en de kosten die worden aangerekend spelen hierbij een grote rol.

De kosten die worden aangerekend zijn afhankelijk van het financieel product en de financiële instelling waarmee u in zee gaat. Deze dekken de kosten voor het vermogensbeheer, de transitiekosten bij aan- en verkoop van investeringen, de tussenpersonen, de uitgaven voor marketing, operationele kosten zoals databeheer en software, enz…

Kostentool

Kostentool voor pensioenproducten

De FSMA heeft een kostentool uitgewerkt die u toelaat om de impact van de kosten op het toegekende rendement te berekenen en bijgevolg ook op uw uiteindelijk bijkomend pensioen.

Ga naar de kostentool voor pensioenproducten.

Deze kostentool is bedoeld voor personen die zelf een contract wensen af te sluiten om een bijkomend pensioen op te bouwen. 

Deze mogelijkheid bestaat uiteraard binnen:

 • de derde pijler (bijvoorbeeld het pensioensparen), 
 • maar ook de tweede pijler kent individuele spaarformules: 
  • ‘Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen’ (VAPZ),
  • ‘Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen actief als natuurlijke persoon’ (VAPZNP) of 
  • het ‘Vrij aanvullend pensioen voor werknemers’ (VAPW). 

   Kenmerkend voor al deze formules is dat u zelf kiest bij welke financiële instelling u een bijkomend pensioen wenst op te bouwen en hoe het beheerd zal worden. 

Bij het maken van deze keuze is het van bijzonder belang dat u zich goed bewust bent van de impact van de kosten op uw pensioen.

De kostentool kan u helpen om de impact van kosten op de pensioenopbouw in te schatten, alsook:

 • de impact van kosten van verschillende pensioenproducten met elkaar te vergelijken;
 • na te gaan wat de impact is van kosten van het product waarin u nu een bijkomend pensioen opbouwt; 
 • na te gaan wat de impact is van kosten in het kader van een contractvoorstel dat u heeft ontvangen;
 • u beter in staat stellen om eventueel te onderhandelen over de kosten verbonden aan een pensioenproduct.

Als u de kostentool wil gebruiken om verschillende producten te vergelijken, moet u de opgevraagde gegevens telkens opnieuw invullen.

Het invullen van de vragenlijst is volledig anoniem. De FSMA houdt uw gegevens niet bij. De kostentool heeft geen enkele commerciële bedoeling.

De FSMA houdt samen met de Nationale Bank van België (NBB) en de FOD Economie toezicht op de Belgische financiële sector. Daarbij stelt ze een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consumenten centraal. De FSMA vindt het belangrijk dat consumenten goed op de hoogte zijn van hun rechten en mogelijkheden, om bewuste keuzes te kunnen maken. Met deze kostentool wil ze hen daarbij helpen.

Vragen?

Eventuele vragen over deze kostentool kan u stellen via het contactformulier.