search_api_autocomplete

1. Waarom dit reglement?

Sinds enige tijd stelt de FSMA vast dat bepaalde soorten van bijzonder risicovolle financiële derivaten bij het publiek in België worden gecommercialiseerd via elektronische handelsplatformen. De afgelopen jaren ontving de FSMA tal van klachten en bijna dagelijks ontvangt de FSMA nog nieuwe klachten.

Bepaalde van die klachten hebben betrekking op aanbieders zonder vergunning om financiële diensten of producten aan te bieden. Deze aanbiedingen zijn een beleggingsfraude. Op de website van de FSMA vindt u een lijst met vennootschappen die op onregelmatige wijze actief zijn op Belgisch grondgebied, waarbij ook aangeduid is welke producten zij aanbieden.

De FSMA is van oordeel dat dergelijke bijzonder risicovolle financiële derivaten niet geschikt zijn voor doorsnee beleggers. Deze instrumenten worden bovendien op een erg agressieve wijze gecommercialiseerd bij het brede publiek. Vaak stelt de FSMA vast dat deze instrumenten zelfs worden aangeboden aan senioren, werklozen, personen in financiële problemen of consumenten waarbij het overduidelijk is dat zij niet over de vereiste kennis en ervaring beschikken. Dat is ook de reden waarom het reglement sommige ongewenste marketingmethodes verbiedt.

Het reglement dient niet alleen om de specifieke belangen van consumenten te beschermen, maar ook om bij te dragen tot de integriteit van de financiële sector en het vertrouwen van het publiek in die sector.

Ook andere landen hebben de commercialisering van dergelijke instrumenten aan banden gelegd. Zo werden er in de Verenigde Staten, Israël en Japan omkaderings- of verbodsmaatregelen genomen voor CFD’s en/of binaire opties. In een aantal landen werd ook het gebruik van een hefboomwerking aan banden gelegd (Hongkong, de Verenigde Staten, Japan en Singapore).