search_api_autocomplete

1. Waarom neemt de FSMA dit initiatief?

De Bijzondere Commissie van het Belgisch Parlement, belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis heeft aanbevolen de traceerbaarheid van financiële producten te verbeteren. Met dit initiatief gaat de FSMA in op deze aanbeveling. Via de wet van 2 juli 2010 kreeg de FSMA de bevoegdheid reglementen uit te vaardigen die een verbod of beperkende voorwaarden bevatten voor de verhandeling van retailbeleggingsproducten of die de transparantie over de tarifering en administratiekosten ervan kunnen verbeteren. De demarche past ook in een internationale tendens aangezien toezichthouders van meerdere landen al initiatieven genomen hebben die in dezelfde richting gaan.