search_api_autocomplete
Home

1. Wanneer dient een potentiële bieder openbaar te maken dat hij de intentie heeft om een openbaar bod te doen?

De aankondiging van een bod vindt in de regel plaats na de formele kennisgeving van het bod aan de FSMA en gebeurt door de FSMA. Dat de FSMA aldus in principe een 'monopolie' heeft op de aankondiging van overnamebiedingen laat haar toe om eerst de ernst van een bod marginaal te toetsen en zich te vergewissen van de beschikbaarheid van de nodige fondsen om de overname te financieren.

Op vraag van de FSMA kan evenwel van deze regeling worden afgeweken. In de praktijk vraagt de FSMA potentiële bieders vaak om, met het oog op de goede werking van de markt (artikel 8, § 1, van het overnamebesluit) en meer bepaald met het oog op een correcte prijsvorming, openbare overnamebiedingen al aan te kondigen vóór de indiening van een dossier bij de FSMA.

Concreet vraagt zij potentiële bieders in dat geval om, ten laatste op het ogenblik dat hun raad van bestuur heeft beslist om een openbaar overnamebod te lanceren, een persbericht openbaar te maken over hun intentie om een openbaar overnamebod op een doelvennootschap te doen.

Potentiële bieders worden uitgenodigd om tijdig contact te nemen met de FSMA om concrete afspraken te maken over de wijze en het tijdstip van openbaarmaking van het persbericht. In vele gevallen zal de openbaarmaking ervan gepaard gaan met een schorsing van de notering van de effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht van de doelvennootschap en, in voorkomend geval, van de bieder.

De openbaarmaking van de kennisgeving van het bod door de FSMA – op grond van artikel 7 van het overnamebesluit – volgt dan later, na de indiening van het dossier door de bieder.