search_api_autocomplete
Home

1. Wat is de rol van het bestuursorgaan in het kader van dergelijke verrichtingen?

Een voorstel voor een inbreng in natura, fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting gaat uit van het bestuursorgaan. De eindbeslissing over de verrichting ligt echter bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Met het oog op de besluitvorming binnen de algemene vergadering moeten het bestuursorgaan en de commissaris over door de wet bepaalde specifieke aspecten verslag uitbrengen (zie FAQ 3).