search_api_autocomplete

1. Wat is een meldingskanaal voor integriteitsschending?

De nieuwe wet inzake de meldingskanalen en de bescherming van melders van integriteitsschendingen in de federale overheidsinstanties en bij de geïntegreerde politie van 8 december 2022 (de 'Wet Integriteitsschendingen') voorziet in de oprichting van een intern kanaal voor melders van integriteitsschendingen. De FSMA richt bijgevolg ook zo’n kanaal op.