search_api_autocomplete
Home

10. Betekent dit reglement dat er geen enkele Belg nog zal kunnen ‘speculeren’ met binaire opties of forex?

Het reglement richt zich tot de aanbieders van dergelijke instrumenten en niet tot de Belgische consumenten. Indien een consument zelf het initiatief neemt om contact op te nemen met een aanbieder zonder voorafgaandelijke actie vanwege de aanbieder, dan is er geen sprake van ’commercialisering in België’. Een website zonder verwijzingen naar België en zonder enige andere publiciteit of acties in België (bv. advertenties, banners, brieven, telefonische contacten, enz.) valt dus niet in het toepassingsgebied van het reglement.

De FSMA wijst erop dat de aanbiedingen van binaire opties, CFD’s en forex via het internet erg risicovol en fraudegevoelig zijn: wie belegt in binaire opties, CFD’s of forex loopt het risico zijn volledige inleg te verliezen. De kans op verlies is veel groter dan de kans op winst: uit enquêtes van andere Europese toezichthouders bij beleggers blijkt dat maar liefst 75% tot 89% van de beleggingen in afgeleide producten, zoals binaire opties of forex-producten verlieslatend zijn! Deze producten zijn alleen geschikt voor wie echt wil speculeren, bereid is het volledige belegde bedrag of zelfs meer te verliezen en met afgeleide financiële producten vertrouwd is. Er werd ook een groot aantal fraudegevallen vastgesteld met deze instrumenten. In een aantal gevallen werd vastgesteld dat er zelfs geen reële transacties gebeurden door de aanbieder.