search_api_autocomplete
Home

10. Ik heb een vergunning als onafhankelijk financieel planner. Moet ik steeds het volledige vermogen van mijn cliënt analyseren?

In principe wel. Dit impliceert dat uw cliënt u een volledig overzicht geeft van zijn vermogen, zodat u zijn doelstellingen en behoeften kunt bepalen.

Als uw cliënt hier zelf uitdrukkelijk om verzoekt, kan uw raad zich beperken tot een gedeelte van het vermogen van uw cliënt. U moet uitdrukkelijk in de overeenkomst over financiële planning opnemen welke delen van het vermogen u zal analyseren.

In de mate dat de cliënt dit niet (voldoende) doet, waardoor het voor u onmogelijk is zijn behoeften en doelstellingen te bepalen, moet u zich onthouden van het verstrekken van raad over financiële planning.