search_api_autocomplete
Home

11. Wanneer is de selectie van aandelen of de huisindex voldoende gediversifieerd?

Er is sprake van een selectie van aandelen zodra verschillende aandelen als onderliggende waarde worden gekozen en deze keuze vast staat voor de looptijd van het product (behalve 'corporate events').

Met verwijzing naar de voorschriften als vermeld in de artikelen 34 en volgende van het koninklijk besluit van 4 maart 2005, is een selectie van aandelen of een huisindex voldoende gediversifieerd indien minstens 16 aandelen zijn opgenomen en de spreidingsregels van voormeld Koninklijk Besluit zijn gerespecteerd.

De spreidingsregels gelden per selectie van aandelen of per huisindex. Indien er verschillende onderliggende huisindexen zijn, moet elke individuele huisindex aan de spreidingsregels voldoen.

De spreidingsregels zijn niet van toepassing indien de onderliggende waarde van het gestructureerd product uit ICB’s bestaat. In dat geval zullen de spreidingsregels van toepassing zijn op het niveau van de ICB.