search_api_autocomplete

11. Wat als het moratorium niet nageleefd wordt?

Alle distributeurs kunnen vrijwillig het moratorium onderschrijven. De deelnemers komen op een lijst op de website van de FSMA. Deelnemers die zich niet aan de criteria zouden houden, kunnen van de lijst geschrapt worden. De FSMA zal toezien op het naleven van de criteria via de controle van prospectussen en via de productinformatie die ze ontvangt.