search_api_autocomplete
Home

11. Wat gebeurt er met bestaande trading accounts van Belgen die klant zijn bij een online platform dat zijn instrumenten commercialiseert in België?

Gedurende de twee maanden na de inwerkingtreding van dit reglement (met andere woorden tot 18 oktober 2016) blijft de commercialisering van de erin bedoelde afgeleide instrumenten toegestaan, zij het uitsluitend voor de afwikkeling van transacties die reeds in uitvoering zijn op het ogenblik van inwerkingtreding van het reglement. Dit betekent dat de overgangsregeling enkel kan worden ingeroepen indien de afwikkeling van de instrumenten het intekenen op een nieuw verboden afgeleid instrument vereist.

Bestaande posities kunnen echter na 18 oktober blijven lopen. Het reglement bepaalt niet dat een online-aanbieder van de in het reglement geviseerde instrumenten de bestaande trading accounts van Belgen moet afsluiten maar wel dat er geen commercialisering in België mag gebeuren.