search_api_autocomplete

12. Hoe lang zal het moratorium duren?

Het moratorium wordt van kracht vanaf 1 augustus 2011. Het blijft duren tijdens de open consultatie die de FSMA zal houden over de commercialisering van gestructureerde producten. Op basis van die consultatie zal de FSMA een reglement uitvaardigen over de commercialisering van gestructureerde producten. Bij de inwerkingtreding van dat reglement zal het vrijwillige moratorium aflopen. Het is de bedoeling het nieuwe reglement tegen het eind van het jaar voor te stellen.