search_api_autocomplete
Home

12. Ik heb niet alle kennis over bepaalde dimensies die raad over financiële planning moet omvatten in huis. Mag ik hiervoor beroep doen op externe deskundigen?

Ja, u mag een beroep doen op externe deskundigen om bepaalde aspecten van financiële planning te behandelen. U moet wel over de passende deskundigheid beschikken om rekening te houden met het gespecialiseerde externe advies in uw raad over financiële planning. In elk geval blijft u verantwoordelijk voor het advies opgenomen in de raad over financiële planning.

In bepaalde gevallen mag u de cliënt ook doorverwijzen, bijvoorbeeld als u moet ingaan op internationale aanknopingspunten of aspecten van buitenlands recht. In dat geval mag u in uw raad over financiële planning vermelden dat het aangewezen is dat de cliënt contact opneemt met een expert in de plaatselijke wetgeving.