Professionelen

De FSMA beschikt over de mogelijkheid om administratieve maatregelen (bv. waarschuwing, bevel, dwangsom) of een administratieve sanctie (geldboete) op te leggen aan aanbieders die het reglement niet naleven. In deze context wijst de FSMA op een recente sanctie voor een aanbieder van derivaten.