search_api_autocomplete
Home

13. Welke informatie moet ik inzamelen bij mijn cliënt

U moet de nodige informatie verzamelen over de persoonlijke situatie van de cliënt om hem passende raad kunt geven. 

Dit omvat o.m. informatie over:

  • zijn financiële, familiale en professionele situatie, zoals:
    • aard en omvang van zijn reguliere inkomsten,
    • zijn activa, waaronder liquide middelen, beleggingen en vastgoed, en
    • zijn reguliere of geplande financiële verplichtingen.
  • zijn doelstellingen en behoeften.

Als u deze informatie niet kunt verzamelen (bv. de cliënt weigert u bepaalde informatie te geven), dan mag u die cliënt geen raad over financiële planning geven.