search_api_autocomplete
Home

15. Wat wordt bedoeld met 'te ingewikkelde strategie indien de kapitaalbescherming voorwaardelijk is' ?

Een onderscheid wordt gemaakt tussen producten met kapitaalbescherming en producten zonder kapitaalbescherming. Mechanismen bedoeld om het risico op het kapitaal te verminderen of te matigen kunnen niet aanzien worden als een vorm van kapitaalbescherming.

Een product kan slechts gecommercialiseerd worden als 'met (gedeeltelijke) kapitaalbescherming' voor zover de bescherming slaat op de totaliteit of minstens 90% van het kapitaal en voor zover de bescherming onvoorwaardelijk is, onverminderd strengere bepalingen die van toepassing kunnen zijn (ICB's).