search_api_autocomplete

17. Wanneer is er voldoende transparantie aangaande de kosten?

Toetreding tot het moratorium impliceert dat de distributeur in het marketingmateriaal communiceert over alle kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs of die aangerekend worden bovenop de inschrijvingsprijs. Door de kosten in het prospectus te vermelden, is niet aan deze voorwaarde voldaan.

Met 'kosten die inbegrepen zijn in de inschrijvingsprijs' wordt bedoeld het (maximale) verschil tussen enerzijds de inschrijvingsprijs en anderzijds het deel van inschrijvingsprijs dat wordt aangewend voor de (verwerving van de) spaar- en derivatencomponent van het product.

Voorlopig kan, als alternatief en ongeacht de juridische vorm van het gestructureerd product, voldaan worden aan de in het moratorium voorziene kostentransparantie door de naleving van de desbetreffende bepalingen van de KII Verordening.