search_api_autocomplete

2. Om welke producten gaat het ?

Het moratorium heeft betrekking op de commercialisering van gestructureerde producten in België aan de gewone, particuliere belegger en die als bijzonder ingewikkeld beschouwd worden. Onder gestructureerde producten worden producten verstaan die een derivatencomponent hebben. De verpakking van die producten als ICB, verzekeringscontract of beleggingsinstrument maakt geen verschil uit voor het moratorium.