search_api_autocomplete
Home

2. Volgens welke procedure toetst de FSMA de naleving door de distributeur van de toetreding tot het moratorium?

De toetsing gebeurt in het kader van de klassieke procedure voor de goedkeuring van marketingmateriaal of de eventuele goedkeuring van de inschrijving van een product (gebruikelijke contactpersonen).

Voorafgaand kan informeel de conformiteit met het moratorium besproken worden (pro@fsma.be).

Indien geen goedkeuring van marketingmateriaal of van de inschrijving van een product plaatsvindt, gebeurt de toetsing op ad-hocbasis (pro@fsma.be).

Een antwoord wordt verschaft binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf de dag waarop de aan de FSMA overgemaakte informatie volledig is.