search_api_autocomplete
Home

2. Wanneer heb ik een vergunning als onafhankelijk financieel planner nodig?

U hebt een vergunning nodig als onafhankelijk financieel planner als u beroepsmatig raad over financiële planning verstrekt aan niet-professionele cliënten in België.

Raad over financiële planning is de raad over het optimaliseren van het vermogen van uw cliënt. Deze optimalisatie heeft betrekking op de structuur, de planning in de tijd, de bescherming, de juridische organisatie of de overdracht van zijn vermogen. Hierbij houdt u rekening met de behoeften en de doelstellingen die uw cliënt aangeeft. Het verstrekken van beleggingsdiensten of het verlenen van enig advies over transacties in individuele financiële producten is uitgesloten.