search_api_autocomplete

2. Wat wordt verboden onder het reglement?

Het reglement bestaat uit twee pijlers. De eerste pijler is een verbod op de commercialisering aan consumenten via elektronische handelsplatformen van:

  • binaire opties;
  • derivatencontracten met een looptijd van minder dan één uur;
  • derivatencontracten met een hefboomeffect, zoals contracts for difference (CFD’s) en rolling spot forex contracten.

De tweede pijler is een verbod op een aantal agressieve of ongepaste commercialiseringstechnieken (cold calling via externe callcenters, ongeschikte wijzen van vergoeding, fictieve geschenken of bonussen, enz.) bij de commercialisering van otc-derivaten bij consumenten.

Het reglement viseert enkel de zogenaamde otc-instrumenten. Het is niet van toepassing op de commercialisering van instrumenten die verhandeld worden op een gereglementeerde markt of op een multilaterale handelsfaciliteit die wordt uitgebaat door een marktonderneming. Deze twee types van marktinfrastructuren laten toe dat verschillende koop- en verkoopintenties elkaar treffen en vertonen dus een multilateraal karakter. De FSMA meent dat dit multilaterale karakter, evenals de vereffeningssystemen die ermee geassocieerd zijn, op zich een waarborg inhouden voor de consument. Daarom lijkt het niet aangewezen om in dit stadium de verbodsmaatregel uit te breiden tot dit type instrumenten.