search_api_autocomplete

2. Wie kan melden?

  • Een melder is een natuurlijk persoon die informatie over een integriteitsschending binnen de FSMA meldt of openbaar maakt.
  • Niet alleen de werknemers van de FSMA kunnen van dit intern meldingskanaal gebruikmaken om integriteitsschendingen te melden. Ook externen die op zelfstandige basis voor de FSMA werken, stagiairs, leden van het directiecomité, leden van de sanctiecommissie en van de raad van toezicht en zelfs eenieder die werkt onder toezicht en leiding van aannemers, onderaannemers en leveranciers, kunnen als melder van het meldingskanaal gebruik maken.
  • De gemelde informatie moet wel verkregen zijn in een werkgerelateerde context. Hiermee bedoelen we huidige of vroegere beroepsactiviteiten bij de FSMA waardoor personen informatie kunnen verkrijgen over integriteitsschendingen en waarbij die personen te maken kunnen krijgen met represailles indien zij dergelijke informatie zouden melden[1].
  • Ten slotte kunnen ook personen die ondertussen hun werkrelatie met de FSMA beëindigd hebben, en personen die tijdens hun aanwervingsprocedure bij de FSMA of bij hun precontractuele onderhandelingen informatie over een integriteitsschending hebben verkregen, gebruik maken van het meldingskanaal.
  • Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR) maakt gebruik van het interne kanaal dat de FSMA heeft opgericht. Dit interne kanaal is bijgevolg beschikbaar voor personen die voor het CTR werken of gewerkt hebben.
 

[1]     Een melder kan bij het intern meldingskanaal ook een integriteitschending bij een andere federale overheidsinstantie melden waarmee de melder uit hoofde van zijn werk in contact is of is geweest.