search_api_autocomplete
Home

21. Geldt het engagement van de distributeur om de waarde van de spaar- en derivatencomponent voorafgaand aan de commercialisering aan de FSMA over te maken ook voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out?

Dit engagement geldt niet voor producten die gecommercialiseerd worden aan cliënten onder de opt out.