search_api_autocomplete

23. Wanneer is een rentevoet toegankelijk?

Voor de toepassing van het moratorium wordt een rentevoet geacht toegankelijk te zijn als de retailbelegger de evolutie van die rentevoet via de gebruikelijke kanalen, zoals een vrij toegankelijke website en de (Belgische) geschreven pers, kan opvolgen.

De CMS-rente (Constant Maturity Swap) wordt dagelijks bekendgemaakt via gespecialiseerde databanken die niet toegankelijk zijn voor de retailbelegger. Voor de toepassing van het moratorium wordt de CMS-rente geacht toegankelijk te zijn als de distributeur de evolutie van die rentevoet periodiek (minstens wekelijks) op zijn website bekendmaakt. Wanneer de gepubliceerde rentevoet niet de rentevoet is die voor de berekening van de aan de belegger betaalbaar gestelde coupon wordt gebruikt, zal de distributeur ook laatstgenoemde rentevoet op zijn website publiceren (de gepubliceerde rentevoet is doorgaans de slotkoers, terwijl tal van producten de rentevoet op een bepaalde datum en een bepaald uur gebruiken om de coupon te berekenen).