search_api_autocomplete
Home

26. Wat impliceert 'formule' in de definitie van gestructureerd product zoals opgenomen in het moratorium?

Het moratorium definieert een gestructureerd product als zijnde een beleggingsproduct (beleggingsinstrument, recht van deelneming uitgegeven door een ICB, verzekeringscontract of deposito) dat een derivatencomponent omvat en waarvan de terugbetaling of de opbrengsten volgens een formule afhangen van de evolutie van een of meerdere onderliggende waarden.

Een formule betekent dat er een of meerdere uitbetalingen gebeuren op basis van een of meerdere berekeningen op vooraf bepaalde data. Deze verduidelijking staat toe gestructureerde producten in de zin van het moratorium te onderscheiden van andere producten die weliswaar mogelijk een derivaat omvatten, maar die voor de particuliere belegger leiden tot een rendement dat volledig analoog is aan een directe investering in het onderliggende actief. De terugbetaling van een dergelijk product kan op initiatief van de belegger worden gevraagd, in principe tegen de op dat ogenblik geldende waarde van het onderliggende actief, en wegens het ontbreken van enigerlei formule voor de terugbetaling, op ieder willekeurig moment.