search_api_autocomplete
Home

27. Hoe wordt de berekeningsformule beoordeeld indien de onderliggende waarde van de derivatencomponent van het gestructureerd product hetzij beheerd wordt volgens een CPPI methodologie of aanverwante techniek, hetzij een huisindex is?

Er wordt rekening gehouden met het aantal mechanismen die inbegrepen zijn in hetzij het algoritme dat de CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) of aanverwante methodologie vastlegt, hetzij de berekeningen onderliggend aan de huisindex. Het aantal mechanismen mag niet groter zijn dan drie.

Worden onder andere als mechanisme beschouwd voor deze beoordeling: gemiddelde van meerdere componenten, som van meerdere componenten (bijv. risicovolle en niet risicovolle component), excess return, berekening van de distance of van de volatiliteit, multiplier of divisor, hefboom, cap, ...).

Deelnemingsrechten in instellingen voor collectieve belegging die volgens een CPPI of aanverwante techniek rechtstreeks beleggen in de onderliggende waarden kwalificeren niet als gestructureerde producten en vallen derhalve niet onder het moratorium.