search_api_autocomplete
Home

28. Dient de methodologie van de huisindex voor de selectie en weging van de componenten die deel uitmaken van de huisindex gebaseerd te zijn op een set van voorafbepaalde objectieve criteria?

In lijn met punt 4.1. van het moratorium wordt de huisindex die als onderliggende waarde van de derivatencomponent wordt gebruikt, slechts als toegankelijk beschouwd in de mate de componenten die deel uitmaken van de huisindex observeerbaar zijn op het ogenblik van commercialisering.

Dit vereist dat de initiële selectie en weging van de componenten, evenals latere wijzigingen hieraan, geschieden op basis van objectieve criteria die vastgesteld zijn op het ogenblik van commercialisering. De bevoegdheid van de beheerder van de index om discretionair de componenten vast te stellen is hiermee niet verenigbaar.