search_api_autocomplete

29. Hoeveel kost een inschrijving als aanbieder van diensten met virtuele valuta?

Voor een inschrijving als aanbieder van diensten met virtuele valuta bij de FSMA moet u twee soorten kosten betalen:

  1. Voor het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag bent u een eenmalig bedrag van 8.000 euro per statuut verschuldigd. U moet dat bedrag betalen bij de indiening van uw inschrijvingsaanvraag.

Ook als u uw inschrijvingsaanvraag intrekt of als uw inschrijving wordt geweigerd, moet u dat bedrag betalen.

U moet dat bedrag voor elk statuut betalen. Dit betekent dat, als u een inschrijving vraagt als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta én een als aanbieder van bewaarportemonnees, u 16.000 euro moet betalen.

Dit bedrag is vastgesteld bij koninklijk besluit en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA.

  1. De jaarlijkse bijdrage voor het permanente toezicht op de aanbieders van diensten met virtuele valuta is vastgesteld op 8.000 euro per statuut.

U moet dat bedrag voor elk statuut betalen. Dit betekent dat, als u bent ingeschreven als aanbieder van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta én als aanbieder van bewaarportemonnees, u jaarlijks 16.000 euro moet betalen.

Als u uw jaarlijkse bijdrage niet betaalt, kunnen u sancties worden opgelegd.

Dit bedrag is vastgesteld bij koninklijk besluit en kan jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van de werkingskosten van de FSMA.