search_api_autocomplete
Home

29. Vallen aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek die worden aangeboden door een werkgever aan zijn personeel als deel van het verloningspakket onder de bepalingen van het moratorium?

Aandelenopties, warrants of opties op rechten van deelneming in een bevek kwalificeren niet als gestructureerd product zoals gedefinieerd in punt 3 van het moratorium en worden derhalve niet gevat door het moratorium.