search_api_autocomplete
Home

3. Wanneer heb ik geen vergunning als onafhankelijk financieel planner nodig?

U verstrekt geen raad over financiële planning en heeft dan ook geen vergunning als onafhankelijk financieel planner nodig:

 • wanneer u algemene informatie verstrekt (bv. via brochures / nieuwsbrieven voor een algemene doelgroep). U geeft in dit geval geen specifiek advies aan uw cliënt op grond van zijn behoeften en doelstellingen.
  Voorbeelden:
  • U geeft in het algemeen uitleg aan cliënten over het in een vennootschap onderbrengen van een activiteit, over de juridische gevolgen van alternatieve technieken om een goed te schenken of over bepaalde buitenlandse belastingregimes.
  • U informeert bestaande of potentiële cliënten over nieuwe wetgeving, over standpunten van de fiscale administratie of over bepaalde onderwerpen die van belang zijn in de context van successieplanning.
 • als u specifieke/geïndividualiseerde informatie verstrekt die geen betrekking heeft op de optimalisatie (zie hierboven) van het vermogen van de cliënt, op grond van behoeften en doelstellingen die hij zelf aangeeft.
  Voorbeelden: 
  • U berekent de successierechten die de cliënt verschuldigd is.
  • U geeft informatie over het toepasselijke erfstelsel bij gebrek aan specifieke maatregelen.
  • U geeft fiscale en erfrechtelijke adviezen over een financieel product.
 • als u antwoordt op specifieke vragen. U moet in dit geval steeds concreet nagaan of uw antwoord toch niet als raad over financiële planning geldt. Zo zal er in principe geen sprake zijn van raad over financiële planning als de specifieke vragen volgende kenmerken vertonen:
  • ze hebben betrekking op een specifiek aspect van het recht of een rechtspunt betreffende een specifieke verrichting;
  • het is niet nodig om de volledige situatie van de cliënt te kennen om een nauwkeurig en volledig antwoord te kunnen geven;
  • de antwoorden mogen een persoonlijk karakter hebben.
   Voorbeelden: 
   • Een cliënt wenst een tweede verblijf in Frankrijk te verwerven en wil weten hoe hij die aankoop kan doen.
   • Een cliënt vraagt informatie over de techniek van de gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom.
 • als u een cliënt begeleidt bij de uitvoering van een successie –of vermogensplanning.
  ​​​​​​​Voorbeelden:
  • Een cliënt heeft rechtstreeks bij een advocaat of notaris advies ingewonnen over de structuur van een schenking aan zijn kleinkinderen:
   • er is hem aangeraden om een bankgift te doen. U stelt de nodige documenten op.
   • er is hem aangeraden om een schenking via een notaris te doen en een burgerlijke vennootschap op te richten. U geeft advies over het ontwerp van schenkingsakte opgesteld door de notaris en de statuten opgesteld door de advocaat.
  • Een cliënt heeft rechtstreeks bij een notaris advies ingewonnen met betrekking tot het optimaliseren van zijn huwelijksstelsel of zijn nalatenschap. U leest een ontwerp van huwelijkscontract of testament opgesteld door zijn notaris na.
  • Een cliënt heeft besloten een som geld aan zijn kinderen te schenken en belast u met de uitvoering van die verrichting op basis van een standaardcontract. Uitleg en advies met betrekking tot de gepastheid van vaak voorkomende bedingen in modellen van standaardcontracten, worden niet als raad over financiële planning beschouwd.
 • in bepaalde gevallen waar u simulatiemodellen gebruikt. U moet echter steeds nagaan of het simulatiemodel of de tool die u gebruikt niet als raad over financiële planning in aanmerking komt.
  Voorbeeld: 
  • U gebruikt bij het leveren van beleggingsdiensten een spaarcalculator of simulator waarmee een extrapolatie kan worden gemaakt van de toekomstige inkomsten op basis van de financiële producten in het vermogen.