search_api_autocomplete
Home

3. Welke is de situatie van een uitgevende instelling waarvan de producten worden gecommercialiseerd door een derde distributeur?

Het moratorium is van toepassing in België (territorialiteitsbeginsel). Het is gericht tot distributeurs en niet tot uitgevende instellingen, behalve wanneer zij zelf instaan voor de commercialisering van gestructureerde producten in België. Het geldt niet voor de commercialisering buiten België.

Het is dus de taak van de distributeur die een product in België commercialiseert, om na te gaan bij welke cliënten hij dat product kan commercialiseren, naargelang hij al dan niet tot het moratorium is toegetreden en hij beslist heeft om al dan niet gebruik te maken van de opt-outregeling. Voor de tussenpersonen zullen specifieke bepalingen worden vastgesteld in overleg met de beroepsorganisaties.