search_api_autocomplete
Home

31. Hoe worden de bepalingen van het moratorium toegepast op een tak 23 verzekeringscontract?

Een tak 23 verzekeringscontract dat is verbonden met een intern verzekeringsfonds waarvan de middelen belegd worden hetzij in een gestructureerd product, hetzij in een combinatie van derivatencomponent en een andere component, valt onder de toepassing van het moratorium.

Een tak 23 verzekeringscontract dat is verbonden met een intern verzekeringsfonds waarvan de middelen worden belegd in waarden zonder dat hierbij een formule wordt gebruikt en zonder dat, bijgevolg, op vooraf bepaalde data een of meerdere uitbetalingen gebeuren op basis van een of meerdere berekeningen in functie van de onderliggende waarden, valt niet onder de toepassing van het moratorium.

Voor wat het vierde criterium betreft, omvat de transparantie van de kosten ook de kosten die worden aangerekend door de verzekeraar.