Professionelen

32. Aan welke voorwaarden dient een selectie van indexen te voldoen?

Een selectie van indexen wordt voor de doeleinden van het moratorium beschouwd als een toegankelijke onderliggende waarde van de derivatencomponent indien (cumulatieve voorwaarden):

  • de indexen die deel uitmaken van de selectie effectenindexen zijn die genieten van voldoende notoriëteit, track record en transparantie en die gelden als benchmark;
  • de bepalingen opgenomen in het moratorium over de selectie van individuele aandelen per analogie worden nageleefd.