search_api_autocomplete

33. Wat is de reikwijdte van de teaser?

Het moratorium beschouwt de commercialisering van een product aan de hand van een teaser als een te ingewikkelde strategie. Wordt volgens het moratorium in het bijzonder als een teaser beschouwd, 'een vaste opbrengst die niet geldt gedurende de volledige looptijd van het product, behalve voor renteproducten. De strategie van renteproducten met een vaste opbrengst gedurende ten minste de helft van de looptijd van het product, wordt niet als te ingewikkeld beschouwd'.

Voor de beoordeling van de teaser:

  • worden producten waarvan de coupon of de terugbetaling op eindvervaldag van een inflatie-index of een wisselkoers afhangt, als renteproducten behandeld;
  • is het niet relevant of de vaste opbrengst die niet gedurende de volledige looptijd van het product geldt, op tussenliggende tijdstippen dan wel op eindvervaldag wordt uitbetaald;
  • zal de vaste opbrengst, als die - eventueel gekoppeld aan een variabele opbrengst - niet constant is, moeten stijgen en een logisch vervolg moeten kennen (bv. + 1% het tweede jaar, +2 % het derde jaar, ...).